ایجاد محتوا
شما نقش لازم برای دسترسی به اين پرتلت را نداريد
تصاویر
معرفی

 پژوهشکده بالادستی نفت شریف در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مرکز مدیریت و راهبری پژوهش های علمی، بنیادی و کاربردی با رویکرد توسعه فناوری در صنایع بالادستی نفت و گاز در سال 1392 در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس گردید. نیروی انسانی این پژوهشکده از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشکده های مختلف دانشگاه صنعتی شریف و اساتید همکار دانشگاه دارای سوابق اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز می باشد. این پژوهشکده در حال حاضر در پروژه های صنعتی و پژوهشی حوزه صنایع بالادستی مهندسی نفت و گاز فعالیت دارد. اهداف اصلی پژوهشکده بالادستی نفت شریف عبارتند از:
● ایجاد زمینه ای برای همکاری بخش های مختلف دانشگاه شامل مراکز پژوهشی، پژوهشکده ها و دانشکده های مختلف بمنظور ارتقاء کیفی و کمی پژوهش های بالادستی نفت
● تولید و توسعه دانش فنی در صنایع نفت و گاز
● تعریف و اجرای پروژه های صنعتی و تحقیقاتی برای صنایع نفت وگاز
● انجام مطالعات مخزن و مشارکت در طرح های توسعه مخازن
● شناسایی تکنولوژی روز دنیا در حوزه بالادستی نفت و بومی سازی آن ها
● برگزاری کارگاههای تخصصی و کاربردی برای صنایع نفت و گاز

رویدادهای آینده

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus