خانه

SUPRI SUPRI SUPRI SUPRI

معرفی

پژوهشکده بالادستی نفت شریف در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مرکز مدیریت و راهبری پژوهش های علمی، بنیادی و کاربردی با رویکرد توسعه فناوری در صنایع بالادستی نفت و گاز در سال 1392 در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس گردید. نیروی انسانی این پژوهشکده از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشکده های مختلف دانشگاه صنعتی شریف و اساتید همکار دانشگاه دارای سوابق اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز می باشد. این پژوهشکده در حال حاضر در پروژه های صنعتی و پژوهشی حوزه صنایع بالادستی مهندسی نفت و گاز فعالیت دارد. اهداف اصلی پژوهشکده بالادستی نفت شریف عبارتند از:

ایجاد زمینه ای برای همکاری بخش های مختلف دانشگاه شامل مراکز پژوهشی، پژوهشکده ها و دانشکده های مختلف بمنظور ارتقاء کیفی و کمی پژوهش های بالادستی نفت
تولید و توسعه دانش فنی در صنایع نفت و گاز
تعریف و اجرای پروژه های صنعتی و تحقیقاتی برای صنایع نفت و گاز
انجام مطالعات مخزن و مشارکت در طرح های توسعه مخازن
شناسایی تکنولوژی روز دنیا در حوزه بالادستی نفت و بومی سازی آن ها
ابرگزاری کارگاههای تخصصی و کاربردی برای صنایع نفت و گاز

ارتباط با ما

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ساختمان جنوبی، طبقه اول

تلفن-دورنگار: +982166166461 ایمیل: supri@sharif.ir وبسایت: supri.sharif.edu

گروه های پژوهشي

گروه پژوهشی مشخصه سازی و مدل سازی مخازن

مدیر گروه: دکتر سعید جمشیدی

مشخصه سازی و مدل سازی مخازن يكى از شاخه های مهم پژوهشی براى توسعه و مديريت مخازن نفتى می باشد. در این بخش از تکنولوژی های جدید در اکتشاف حوزه های منابع هیدروکربوری، ارزیابی آن حوزه ها (با روش های مختلف لرزه ای، پتروفیزیک، زمین شناسی و ...) بهره برده می شود. سپس با این داده ها مدل استاتیک مخازن که بتواند به خوبی داده های موجود را در برداشته باشد ساخته می شود. از این مدل در شبیه سازی جریان، ارزيابى عملكرد مخزن، تعيين مكان چاه هاى جديد جهت تخليه مخزن، تخمين ذخيرة نفت مخزن و پيشنهاد بهينه روش برداشت از مخزن، تطبيق تاريخچه توليد استفاده می شود.

گروه پژوهشی بهبود تولید و ازدیاد برداشت از مخازن

مدیر گروه: دکتر محسن مسیحی

یکی از اصلی ترین حوزه های پژوهشی صنایع بالادستی، بهبود تولید از مخازن و ازدیاد برداشت از مخازن می باشد. اطلاع دقیق از مکانیزم های تولید مخزن، شرایط سیال موجود درمخزن، و خواص سنگ مخزن می تواند باعث طراحی دقیق تر فرآیند های ازدیاد برداشت شود. هم چنین پژوهش هادر خصوص روش های ارزیابی مخازن، مدل سازی و شبیه سازی مخازن و طراحی عملیات بهره افزایی از قبیل اسیدکاری ، تولید شکاف هیدرولیکی و کاهش آسیب سازند و سایر روش های جدید اثرگذار بر میزان تولید از یک مخزن هیدروکربوری حائز اهمیت است.

گروه پژوهشی تکنولوژیهای های نوین و هوشمند در بالادستی نفت

مدیر گروه: دکتر مهرداد تقی زاده منظری

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به تولید نفت، توسعه و پیشرفت در حوزه بالادستی نفت مهم بوده که خود به شدت وابسته به فناوری و علوم جدید است که می تواند کمک شایانی به کاهش هزینه های اجرایی و افزایش بهره وری در صنعت نفت کند. روش های جدید در حفاری و تکمیل چاه، و هوشمندسازی چاه ها و میادین به شدت باعث سادگی بهره برداری و افزایش میزان برداشت از مخازن می شود که نیاز است در این خصوص از تجارب مفید قبلی و فناوری های نوین استفاده شود.

گروه پژوهشی ژئوفیزیک و ژئومکانیک

مدیر گروه: علی پاک

ارزیابی و شناخت مخازن نفت و گاز نیازمند ابزارهای مختلفی از حفر چاههای اکتشافی تا مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک است یکی از زمینه های بسیار مهم در این خصوص فناوری های ژئوفیزیک می باشد که توسعه آنها امروزه نقش مهمی در مدیریت فعالیت های حفاری و تولید ایفا کرده است.

اعضای پژوهشکده

هیات مدیره
دکتر اصغر مولايي دهكردي سرپرست پژوهشكده و رئيس دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه شريف
دکتر مختاري مدير ارتباط با صنعت دانشگاه شريف
دكتر محسن مسيحي معاون پژوهشي دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه شريف
دکتر مدير يكي از شركت هاي نفتي همكار استراتژيك پژوهشكده
دکتر مدير يكي از شركت هاي نفتي همكار استراتژيك پژوهشكده
اعضای هیات علمی
دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی زمینه تحققیقات: حركت سيالات چندفازي در محيط هاي متخلخل، روش هاي ازدياد برداشت نفت، بررسی تعامل سنگ و سیال
دکتر سعید جمشیدی زمینه تحقیقات: شبیه سازی حرکت سیال در مخازن نفتی، پیشبینی رفتار فازی سیالات نفتی و مطالعات آسفالتین، زمینه حفاری، توسعه نرم افزارهای حرفه ای در مهندسی نفت
دکتر محسن مسیحی زمینه تحقیقات: مدل سازی و شبیه سازی مخازن، مخازن شکاف دار، مطالعات روشهای ازدیاد برداشت، مدل سازی در مقياس حفره و آناليز ديجيتال مغزه
دکتر وحید تقی خانی زمینه تحققیقات: مطالعات رسوب آسفالتین و هیدرات، تعادل فازی و معادلات حالت، جریان چندفازی در چاه، تضمین تولید در بهره برداری نفت
دکتر اصغر مولایی زمینه تحقیقات:گوگرد زدايي از نفت
دکتر محمد حسین غضنفری زمینه تحققیقات: مطالعات آزمایشگاهی ازدیاد برداشت و آسفالتین، مدل سازی انتقال در محیط متخلخل، بهره برداری و تکمیل چاه، آسیب دیدگی سازند
دکتر سعید شاد زمینه تحقیقات: مهندسی نفت، مدل سازي و شبيه سازي مخازن، مكانيك سنگ مخزن، حفاري
دکتر علی پاک زمینه تحققیقات:مكانيك سنگ مخزن
دکتر محمد بازرگان زمینه تحققیقات: روش هاي بهبود توليد، اسيدكاري چاهها
کارمندان

خانم مهندس مساوات

آقای مهندس خلیلی

پروژه ها

طرح های كلان ميدان محور

انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه بمنظور توسعه فناوریها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان کوپال-شرکت مناطق نفت خیز جنوب

مطالعات پژوهشی و فناورانه بمنظورتوسعه فناوریها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان پارس جنوبی-شرکت نفت و گاز پارس

ایجاد انستیتو گوگردزدایی از نفتا و میان تقطیر و انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه بمنظور تحقق راهبرد توسعه فناوری مرتبط با تولید دانش فنی فرآنید گوگردزدایی از نفتا و میان تقطیر ( HDS)-شرکت ملی پخش و پالایش ایران

پروژه های پژوهشی-صنعتی

تأثیر تزریق نیتروژن بر رفتار ناپایداری رسوبات آسفالتین در مخازن نفتی

انجام خدمات آزمایشات خواص سنگ و سیالات مخزن

هوشمندسازی چاه ها

بررسی تشكيل واكس در مخازن گازی ايران

استفاده از نانو مواد جهت روان سازی نفت های خام سنگین

ايجاد بانك اطلاعاتي معادلات حالت نفت و گاز ميادين فلات قاره

بررسی آزمايشگاهی زدايش ذرات جامد در دهانه چاه با استفاده از امواج فراصوت

بررسی یک مدل هوشمند برای غربالگری مخازن نفتی جهت تعيين بهترين روش ازدياد برداشت در ايران

انجام خدمات پژوهشي بررسي كيفيت عملكرد افزايه هاي صنعت اسيد كاري

انجام آزمايشات استاندارد تصديق عملكرد رزوه لوله هاي جداري پروژه توسعه ميدان رامشير

بررسی و ساخت پلیمرهای جدید ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته

مطالعه روش های افزایش نرخ تولید و بهره دهی لایه نفتی میدان پارس جنوبی و ارائه پیشنهاد روش بهنیه بر مبنای نوع سیال مخزن

آزمایشگاههاي همكار

آزمایشگاه ازدياد برداشت نفت. دانشكده مهندسي شيمي و نفت

هدف: بررسي عملكرد آزمايشگاهي روشهاي مختلف ازدياد برداشت نفت

آزمايشگاه افزایه های شیمیایی صنعت نفت. دانشكده مهندسي شيمي و نفت

هدف: بررسي خصوصيات افزايه هاي شيميايي مورد استفاده در صنعت

آزمايشگاه حفاري. دانشكده مهندسي شيمي و نفت

هدف: بررسي تست هاي مربوطه حفاري مانند گل و سيمان

آزمایشگاه خواص سنگ و سيال. دانشكده مهندسي شيمي و نفت

هدف: بررسي و مطالعه خصوصيات سنگ و سيال مخزن

آزمایشگاه ژئوتكنيك. دانشكده مهندسي عمران

هدف: بررسي و مطالعه خواص مكانيك سنگي مخازن