نمایش محتوا

 پژوهشکده بالادستی نفت شریف در راستای پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی و توسعه ای و به منظور بهره گیری از فناوری روز و جدید با تعدادی از مراکز پژوهشی دانشگاهی و شرکت های معتبر فعال به شرح زیر در ارتباط می باشد:

       ·       دانشگاه تهران

       ·       دانشگاه صنعتی امیرکبیر

       ·       دانشگاه صنعت نفت

       ·       شرکت مپصا

       ·        پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران

       ·       شرکت مشاوران تهران انرژی

       ·       شرکت سیالات حفاری پارس

       ·       پژوهشگاه صنعت نفت

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus