پروژه های در حال اجرا

 پروژه ها و قراردادهای جاری پژوهشکده

 

پروژه

کارفرما

بررسی مکانیزم های ازدیاد برداشت به شیوه تزریق گاز جهت استفاده در مخازن هیدروکربوری

پژوهشگاه صنعت نفت

مدیریت یکپارچه تولید از میدان پارس جنوبی 

مدیریت راهبری پژوهش و ايجاد محيط کاری مشارکتي برای طرح های کلان صنعت نفت

شورای عتف

(شرکت نفت و گاز پارس جنوبی)

تدوین نقشه راه اکتساب فناوری های آب های عمیق

بهبودتولید در مخازن گاز میعانی با شکافزائی مصنوعی

طرح چاه هوشمند برای مخازن ایران ، فاز 1

توسعه نرم افزار شبیه سازی حفاری، فاز 1

روش­های مختلف تعیین پیشروی شعاع توده­ میعانی از چاه­های میدان پارس­جنوبی و ارزیابی تاثیر آن بر تولید

بهبود تولید در مخازن گاز میعانی با کاهش میزان میعانات تشکیل­شده به کمک تزریق حلال

بهبودتولید در مخازن گاز میعانی با کاهش میزان میعانات تشکیل­شده به کمک تغییر ترشوندگی سنگ مخزن

ایجاد آزمایشگاه مجازی  SCAL

مطالعه روش های افزایش بهره دهی لایه نفتی میدان پارس جنوبی و ارائه پیشنهاد بهینه بر مبنای نوع سیال مخزن

پارک علم و فناوری پردیس(شرکت نفت و گاز پارس جنوبی)

دستيابي به تکنیک تعمیم نتایج آزمایشگاه به میدان و انجام تعمیم نتایج حاصل از مدلسازی در مقیاس مغزه به گستره میدان با استفاده از این تکنیک 

کنسرسیوم ازدیاد برداشت از مخازن (مناطق نفتخیز جنوب)

بررسی و تحلیل آزمایشات خواص سنگ و سیال مغزه

 

 

 


 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus