نمایش محتوا

http://supri.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=3120967e-dcf4-41dd-ab35-fbe4f6978409&groupId=702044&t=1416647968299

mailhomepage

دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی ( مدیر پژوهشکده)

دکتری مهندسی شیمی،دانشگاه واترلو

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: حركت سيالات چند فازي در محيط هاي متخلخل، روش هاي متفاوت ازدياد برداشت ، بررسی تعامل سنگ و سیال، مهندسي مخزن

mailhomepage

دکتر محسن مسیحی

دکتری مهندسی نفت، دانشگاه امپریال کالج لندن

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه پژوهشی: مدل سازی و مطالعات مخازن شکاف دار، مطالعات روش های ازدیاد برداشت، رویکردهای جدید در مدل سازی و شبیه سازی مخازن، رویکرد پرکولاسیون در شبیه سازی مخازن

mailhomepage

دکتر سعید جمشیدی

دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه علمی: استادیار

زمینه پژوهشی: شبیه سازی حرکت سیال در شرایط مختلف مخازن نفتی، پیش بینی رفتار فازی سیالات نفتی و مطالعات آسفالتین، زمینه حفاری، توسعه نرم افزار های حرفه ای در مهندسی نفت

mailhomepage

دکتر محمدحسین غضنفری

دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه علمی: استادیار

زمینه پژوهشی: مطالعات آزمایشگاهی ازدیاد برداشت ، مطالعات آزمایشگاهی آسفالتین، مدل سازی پدیده های انتقال در محیط متخلخل، بهره برداری و تکمیل چاه، آسیب دیدگی سازند

mailhomepage

دکتر ایرج گودرزنیا

دکتری مهندسی شیمی پیشرفته، امپریال کالج لندن

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: سیستم های فوق بحرانی، پاک سازی گل حفاری مصرف شده، کنترل و اتوماسیون، پدیده های انتقال، شبیه سازی

mailhomepage

دکتر مرتضی بقالها

دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه تورنتو

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه پژوهشی: پدیده های انتقال در محیط های متخلخل، مدل سازی جریان های دوفازی در محیط های متخلخل، سیستم های واکنشی در مخازن نفتی

mailhomepage

دکتر رامین بزرگمهری بوذرجمهری

دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه کلگری کانادا

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: مدل سازی و شبیه سازی مخازن، تهیه نرم افزارهای تخصصی مهندسی نفت، بهینه سازی فرایند های تولیدی مخازن، مخازن هوشمند

mailhomepage

دکتر سید محمود رضا پیشوایی

دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: مدل سازی و شبیه سازی مخازن، تهیه نرم افزارهای تخصصی مهندسی نفت، بهینه سازی فرایندهای تولیدی مخازن، مخازن هوشمند

mailhomepage

دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی

دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه لاوال کانادا

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: پلیمر، رئولوژی و دینامیک سیالات غیرنیوتونی، مهندسی نفت

mailhomepage

دکتر رضا روستاآزاد

دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه واترلو

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: مطالعه روش ازدیاد برداشت میکروبی، مطالعه سورفکتانت های جدید در مهندسی نفت

mailhomepage

دکتر سیروس قطبی

دکتری مهندسی نفت، دانشگاه IFP فرانسه

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: رفتار فازی سیالات نفتی، مطالعه روش های نوین در بهبود تولید از مخازن

mailhomepage

دکتر منوچهر وثوقی

دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه تولوز فرانسه

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: مطالعه روش ازدیاد برداشت میکروبی، مطالعه سورفکتانت های جدید در مهندسی نفت، کاربرد تکنولوژی نانو در بهبود تولید

mailhomepage

دکتر محمدتقی احمدیان

دکتری فیزیک و مهندسی مکانیک، دانشگاه کانزاس

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: حفاری قائم و مورب، حفاری هوشمند، طراحی و تحلیل سازه های حفاری وابسته به صنعت نفت

mailhomepage

دکتر مهدی بهزاد

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه سیدنی استرالیا

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: پایش وضعیت، نگهداری و تعمیر، عیب یابی و آنالیز شکست، آنالیز ارتعاشات و عیب یابی

mailhomepage

دکتر مهرداد تقی زاده منظری

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه سوانسی ولز، بریتانیا

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: جریان چندفازی در محیط متخلخل، مدل سازی و شبیه سازی حرکت سیالات غیر نیوتنی، طراحی تجهیزات سطح الارضی و خطوط لوله انتقال نفت

mailhomepage

دکتر بهار فیروزآبادی

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: جریان در محیط متخلخل، شبیه سازی و روش های افزایش مقیاس در مهندسی نفت

mailhomepage

دکتر بهرام قنبری

دکتری شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه پژوهشی: تهیه مواد شیمیایی، افزودنی ها، ممانعت کننده های رسوب آسفالتین

mailhomepage

دکتر رضا نقدآبادی

دکتری مهندسی شیمی،دانشگاه واترلو

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: کاربرد مواد هوشمند در صنایع بالادستی نفت، بررسی استحکام مکانیکی ادوات و تجهیزات چاه های نفت

mailhomepage

دکتر محمدرضا رزوان

دکتری ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه پژوهشی: شبیه سازی مخازن نفت، مدل سازی زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضیات پیشرفته

mailhomepage

دکتر یحیی تابش

دکتری ریاضی، دانشگاه سیراکیوس آمریکا

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: شبیه سازی مخازن نفت، نرم افزار بررسی ترشوندگی

mailhomepage

دکتر سید امیر بدخشان

دکتری مهندسی نفت، دانشگاه بیرمنگام

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: بهره برداری و تکمیل چاه، بهینه سازی تولید از مخازن، مطالعات هیدرات و آسفالتین و واکس، چاه های هوشمند

 

  

mailhomepage

دکتر محسن حائری

دکترای مهندسی‌ عمران، دانشگاه امپریال کالج لندن

مرتبه علمی‌: استاد

زمینه پژوهشی: سازه های دریایی و فرا ساحلی، مطالعه ژئومکانیک مخازن، خطوط لوله و انتقال در حوزه میادین نفت و گاز، محاسبات پیشرفته و شبیه‌سازی (ایجاد شبکه شکاف در مخازن)، ذخیره سازی گاز در مخزان، محیط زیست در حوزه بالادستی نفت و گاز

mailhomepage

دکتر علی پاک

دکتری مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه آلبرتا

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: سازه های دریایی و فرا ساحلی، مطالعه ژئومکانیک مخازن، محاسبات پیشرفته و شبیه‌سازی (ایجاد شبکه شکاف در مخازن)، ذخیره سازی گاز در مخازن، محیط زیست در حوزه بالادستی نفت و گاز (شبیه سازی پراکنش آلودگی و پاکسازی منابع خاک و سفره آب زیرزمینی)، مطالعات تکمیل چاه

mailhomepage

دکتر امیررضا خویی

دکترای مهندسی‌ عمران، دانشگاه والس سوانسی

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: مطالعه ژئومکانیک مخازن، مدل سازی تاثیرمیدان تنش در مدلهای دینامیک مخازن، مطالعه و مدل سازی شکاف زایی مصنوعی اطراف چاه

mailhomepage

دکتر علی موسوی

دکترای مهندسی‌ مکانیک، دانشگاه صنعتی لاپنرانتا

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: بهینه سازی تولید و ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، محاسبات پیشرفته و شبیه‌سازی، ذخیره سازی گاز در مخازن، فناوری های جدید در حوزه بالادستی، زیست در حوزه بالادستی نفت و گاز

mailhomepage

دکتر حمید موحدیان

دکترای مهندسی‌ برق

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: طراحی مدارهای الکترونیک برای شرایط سخت (دما بالا، فشار بالا، ارتعاش و غیره)، طراحی و ساخت تجهیزات چاه پیمایی، طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری سیالات

mailhomepage

دکتر مهدی جلیلی

دکترای مهندسی‌ کامپیوتر

مرتبه علمی: استاد

زمینه پژوهشی: تهیه، پیاده سازی و اجرای نرم افزارهای تخصصی حوزه نفت و گاز، مدیریت دانش حوزه نفت و ایجاد شبکه دانش تخصصی، طراحی و پیاده سازی شبیه سازهای لازم، تحلیل داده ها، مدیریت هوشمند و هوشمند سازی صنایع مرتبط، امنیت سیستم ها

mailhomepage

دکتر محمد مهدی احدیان

دکترای فیزیک

مرتبه علمی‌: استادیار

زمینه پژوهشی: بهبود ازدیادبرداشت با استفاده از نانو ساختارها، کاربرد نانوفناوری در حفاری، پاکسازی آلودگیهای زیست محیطی با استفاده از نانوفناوری، مدیریت کربن با بهره گیری از نانوفناوری، خدمات آزمایشگاهی بر روی مغزه با روشهای سنجش نانومقیاس

mailhomepage

دکتر محمدرضا موحدی

دکترای مهندسی‌ مکانیک، دانشگاه بریتیش کلمبیا

مرتبه علمی‌: استاد

زمینه پژوهشی: سازه های دریایی و فرا ساحلی، تحلیل ارتعاشات، تحلیل تنش، مدلسازی اجزا محدود، ساخت/مهندسی معکوس تجهیزات نفت

mailhomepage

دکتر محمدرضا غلامی
دکترای شیمی، دانشگاه منچستر
 
مرتبه علمی‌: استاد

زمینه پژوهشی:ساخت کاتالیست های مورد استفاده در صنایع، مطالعه روش های میکروبی برای بهینه سازی تولید و ازدیاد برداشت، فناوری غشا در صنایع بالادستی، تبدیل گازهای مونوکسید کربن و دی اکسید کربن به آلکانهای مفید

mailhomepage

دکتر محمد مهدی احمدی
دکترای مهندسی‌ عمران، دانشگاه بریتیش کلمبیا
 
مرتبه علمی‌: دانشیار
زمینه پژوهشی:
سازه های دریایی، تجهیزات اکتشافی فراساحلی، سکوهای ثابت و شناور حفاری، مطالعه ژئومکانیک مخازن، مطالعه پایداری چاه، تجهیزات چاه پیمایی

mailhomepage

دکتر علی اصغر محمدی 
دکترای مهندسی‌ شیمی
مرتبه علمی‌: استادیار
زمینه پژوهشی:
فناوری نانو در حفاری، تولید و ازدیاد برداشت، مطالعه استاتیک و دینامیک آسفالتین، مطالعات آزمایشگاهی سیال مخزن در مقیاس میکرومدل، مطالعه رسوب آسفالتین اطراف چاه

mailhomepage

دکتر علی نوری
دکترای مهندسی‌ مکانیک، دانشگاه وینسکانسین
مرتبه علمی‌: استاد

زمینه پژوهشی: ارتقای راندمان در خطوط انتقال و توزیع، خطوط لوله دریایی، روشهای گرمایی برای مخازن نفت سنگین، طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری سیالات

mailhomepage

دکتر محمدرضا مراد
دکترای مهندسی‌ هوافضا ، دانشگاه صنعتی شریف
مرتبه علمی‌: استادیار

زمینه پژوهشی: انتقال حرارت ،سیالات و ترمودینامیک ، جریانهای چند فازی

mailhomepage

دکتر مهران جاهد
دکترای مهندسی‌ برق، دانشگاه کنتاکی

مرتبه علمی‌: استادیار

زمینه پژوهشی: چاه های هوشمند، کنترل کننده های سیستم های قطع اضطراری ، آتش و گاز ، طراحی روش های تست در محل سازنده و سایت، آنالیز و طراحی سیستم های متحمل خطا، سیستم های پانل کنترل و ابزار دقیق


 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus